ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ดวงมณี    นามกุล
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โคกโพธิ์ไชยศึกษา
สังกัด
สพม.เขต 25(ขอนแก่น)