ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สรัญ    ปินทุกาศ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองสูน
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2