ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมเกียรติ    นามเสาร์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นางอยโพนปลาโหล
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1