ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สมฤทธิ์    เจริญวัฒนธรรม
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
คลองน้ำใสวิทยาคาร
สังกัด
สพม.เขต 7(ปราจีนบุรี-นครนายก-สระแก้ว)