ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อดิศักดิ์    สิงห์ทองไชย
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองแวง
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2