ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ศุภชัย    ยศตะโคตร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โพนบกผดุงศาสตร์
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1