ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธนพัฒน์    เกตุเขียว
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นาวังศึกษาวิช
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)