ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว วิมลณัฐ    เนาว์โพธิ์ทอง
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นาวังศึกษาวิช
สังกัด
สพม.เขต 19(เลย-หนองบัวลําภู)