ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ปฏิญาณ    บุญมา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านผาลาด
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2