ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เกียรติพงษ์    ช่วยบำรุง
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านเขาหลาง
สังกัด
สพป.ชุมพร เขต 2