ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สนอง    เขตสูงเนิน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หินเหิบซับภูทอง
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1