ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง นพมาศ    วรผาบ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองสระ
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1