ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วุฒิชา    ภูทองกลม
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)