ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ปพิชญา    อุฒาพยับ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
หนองบัวไชยวารพิทยาสรรพ์
สังกัด
สพม.เขต 24(กาฬสินธุ์)