ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุนทรี    สุขุประการ
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านตะเฆ่ค่าย
สังกัด
สพป.นครสวรรค์ เขต 3