ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อุทัย    วัฒนคีรี
ตำแหน่ง
ครู ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านเขาหลาง
สังกัด
สพป.ชุมพร เขต 2