ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชานนท์    พุทธรักษา
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
นครไตรตรึงษ์
สังกัด
สพม.เขต 41(กําแพงเพชร-พิจิตร)