ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย จรูญ    พันธ์ศรีธัญรัตน์
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ท่าสองยางวิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)