ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว พิชญภัสสร์    สารวรรณ์
ตำแหน่ง จ.ห้องสมุด
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ท่าสองยางวิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)