ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว พิชญภัสสร์    สารวรรณ์
ตำแหน่ง
จ.ห้องสมุด ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ท่าสองยางวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)