ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อายุทธ    สะอุ
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านตลิ่งชัน
สังกัด
สพป.สงขลา เขต 3