ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นาย วีรยุทธ์    สาบุ่ง
ตำแหน่ง อื่นๆ
วิทยฐานะ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน ท่าสองยางวิทยาคม
สังกัด สพม.เขต 38(สุโขทัย-ตาก)