ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย มงคล    กิจฉลอง
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
สมุทรสาครวุฒิชัย
สังกัด
สพม.เขต 10(เพชรบุรี-ประจวบฯ-สมุทรสงคราม-สมุทรสาคร)