ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย เกษมสันติ์    ศรีคำแซง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านไร่นาดี
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1