ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ชนะชัย    เหลืองอ่อน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านปวงคำ(ประชาอุทิศ)
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2