ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ร่อเฉด    เส็นส๊ะ
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าคลอง
สังกัด
สพป.สงขลา เขต 3