ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง คนิดา    เหร็มแอ
ตำแหน่ง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าคลอง
สังกัด
สพป.สงขลา เขต 3