ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง ส้อฝีย๊ะ    นุ้ยสมัน
ตำแหน่ง
ครู (อัตราจ้าง) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าคลอง
สังกัด
สพป.สงขลา เขต 3