ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ฝารีด้า    จันทรุ่งโรจน์
ตำแหน่ง
ครูธุรการ ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าคลอง
สังกัด
สพป.สงขลา เขต 3