ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ครรชิต    วงค์แเต้ม
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1