ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว โสฬส    ทองรอด
ตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บางเลนวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 9(สุพรรณบุรี-นครปฐม)