ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย วินิตย์    พิชพันธ์
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา)
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2