ยินดีต้อนรับ


ชื่อ-สกุล นางสาว สงกรานต์    อนุสุเรนทร์
ตำแหน่ง ครู
วิทยฐานะ ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน บ้านนาโคก
สังกัด สพป.เลย เขต 1