ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ประยูร    มิดแสง
ตำแหน่ง
นักการภารโรง ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
เสนศิริอนุสรณ์
สังกัด
สพป.บุรีรัมย์ เขต 1