ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อภิชาติ    หงษ์ภู
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดงบาก
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2