ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว อมรรัตน์    มุขเสือ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนารี
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1