ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง สุภาวดี    ประกอบนา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านม่วงเงาะ
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1