ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย อิสเรศ    เสงี่ยมวัฒนะ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโคกม่วง
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1