ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง อรวรรณ    อุ่นวิเศษ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ผักแพวบำรุงวิทยา
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 1