ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย กฤตชัย    ชมภูวิเศษ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านโคกถ่อนสองแพวิทยา
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2