ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ทิพย์ธารา    ยอดคำตัน
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านนาสีนวล
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2