ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธนวัฒน์    บัวระพา
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านกุดแกลบ
สังกัด
สพป.หนองคาย เขต 2