ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาง พิชญ์สุกานต์    แสงโทโพธิ์
ตำแหน่ง
ครู (พนักงานงานราชการ) ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
โนนราษีวิทยา
สังกัด
สพม.เขต 26(มหาสารคาม)