ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว นูรีดา    ยูโซะ
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านตลิ่งชัน
สังกัด
สพป.สงขลา เขต 3