ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สายัณห์    แก้วโขง
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านทุ่งหัวช้าง
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2