ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ธีระพงษ์    จันทร์ศรีโคตร
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านหนองกุง
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2