ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นางสาว ศุกร์คิด    เพ็ชสิงห์
ตำแหน่ง
ครู ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านดินทรายอ่อน
สังกัด
สพป.หนองบัวลำภู เขต 1