ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย คำนวน    แก้วคำสอน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
ชุมชนบ้านหนองปลิง
สังกัด
สพป.สกลนคร เขต 2