ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย ทรงพล    เตจ๊ะ
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านป่าคา
สังกัด
สพป.ลำพูน เขต 2