ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย บุญเสริม    ธรรมทองแก้ว
ตำแหน่ง
ช่างไฟฟ้า ไม่มีวิทยฐานะ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บางปะกอกวิทยาคม
สังกัด
สพม.เขต 1(กทม.)