ยินดีต้อนรับ


 
ชื่อ-สกุล
นาย สุรพจน์    จันทรแสน
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน/กลุ่มงาน
บ้านฝาย
สังกัด
สพป.ชัยภูมิ เขต 1